Navigácia

Obsah

Oznamy

Správy

prvá
z 7
posledná

Urbár - výplata podielov za rok 2016

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná oznamuje svojim členom, že výplata podielov za rok 2016 bude dňa 4.apríla 2017 (utorok) v čase od 900 hod. do 1700 hod. v budove Urbáru… celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správca Webu

Preventívne protipožiarne kontroly

Obecný úrad oznamuje občanom, že v sobotu 01.04.2017 v doobedných hodinách budú vykonávané preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov a priľahlých hospodárskych budov. Tieto preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného obecného hasičského zboru. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Zdravotná prednáška

Pozývame Vás na zdravotnú prednášku O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka vo štvrtok 6.4.2017 o 1400hod. v Rotunde DK v Nižnej… celý text

ostatné | 30. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Zememeračské práce v priestoroch Vintišky

V stredu 29.3.2017 budú prevádzané zememeračské práce v priestoroch Vintiška, za účelom zhotovenia projektu protipovodňových opatrení. Žiadame preto občanov bývajúcich v tejto lokalite aby umožnili geodetom primeraný vstup na pozemky. … celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi

Po dlhej zime sa jar začína ozývať naplno. Toto obdobie je typické pre jarné upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené nedbanlivým správaním a porušovaním zásad ochrany pred požiarmi a to najmä nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom… celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Čo robiť, KÝM PRÍDE SANITKA

ROB DOBRO, DOBRO SA TI VRÁTI celý text

ostatné | 15. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozor na falošných kominárov...

Boli sme upozornení na článok Pozor na falošných kominárov... , ktorý pojednáva o faktoch k nami zverejnenom inzeráte Čistenie a kontrola komínov celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Týždeň mozgu a pamäte

Miestny spolok červeného kríža v Nižnej a Sociálno-zdravotná komisia v Nižnej Vás pozývajú na odbornú prednášku „Cibrenie pamäte“ ,ktorú prídu predniesť školiteľky z Územného spolku Červeného kríža v Dolnom Kubíne. celý text

ostatné | 7. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Odstávka distribúcie televízneho signálu

Firma BSS a 3o media s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, že v týchto dňoch realizujeme prekládku hlavnej vysielacej stanice. Preto v niektorých bytových domoch bude na nevyhnutný čas odstávka televízneho signálu… celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Pozvánka do kina Javor

Pozývame Vás na premietanie historického filmu Bitka pri Viedni, ktoré sa uskutoční 5. marca 2017 o 15 hod. v kine Javor v Krásnej Hôrke. celý text

ostatné | 3. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Rekondičné pobyty 2017

Združenie zdravotne postihnutých oznamuje svojim členom, že rekondičné pobytu v roku 2017 sa uskutočnia nasledovne: celý text

ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
vystraha170223

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Vietor Stupeň: 3. stupeň Trvanie javu:24.2.2017 od 00:00 do 12:00… celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
vystraha150413

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Vietor Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 22.2.2017 10:00 do 24.2.2017 12:00… celý text

ostatné | 21. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznam pre majiteľov garáží pri štadióne

Každú marcovú sobotu od 9 hodiny sa bude vykonávať fyzická prehliadka garáži za štadiónom v Nižnej pracovníkmi Obecného úradu. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín /ďalej len RVPS Dolný Kubín/ podľa § 8 ods.3 písm. e/ v súlade s § 17 ods.3/ zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky /aviárnej ínfluenzy/ u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí,fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach, mestách (ďalej len „chovatelia"). celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia URBÁRU

URBÁR, pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná so sídlom Družstevná 510, 027 43 Nižná oznamuje, že riadne zasadnutie Zhromaždenia URBÁRU, pozemkového spoločenstva, 027 43 Nižná sa bude konať dňa 26. marca 2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome – ROTUNDA v Nižnej… celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Mimoriadna situácia na území obce Nižná v časti bezprostredného okolia mosta ev.č.59-091 na štátnej ceste I/59

Z dôvodu havarijného stavu mosta ev.č.59-091 na štátnej ceste I/59 v obci Nižná bola starostom obce dňa 13.2.2017 na území obce Nižná, v časti bezprostredného okolia mosta ev.č.59-091 na štátnej ceste I/59 vyhlásená mimoriadna situácia.… celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Zatvorenie materských škôlok

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Nižnej oznamuje všetkým rodičom, ktorých deti navštevujú MŠ v Nižnej, že na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne budú obe materské školy zatvorené v čase od 07.02.2017 do 10.02.2017 z dôvodu zvýšenej chorobnosti… celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
SSE

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 7.3.2017 od 08:00 do: 14:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude na odberných miestach ulici Družstevná (úplny zoznam dotknutých odberných miest je na výveskách obce a v priloženom vyrozumení… celý text

ostatné | 6. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
13-seniorparty

SENIOR PÁRTY 2017

Jednota dôchodcov v Nižnej Vás srdečne pozýva na: SENIOR PÁRTY ktorá sa uskutoční v piatok 17. februára 2017 od 18.00 hod. v Rotunde v Dome kultúry… celý text

ostatné | 31. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Nižná vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá. celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
Teploty nízke

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 26.1.2017 22:00 do 27.1.2017 09:00… celý text

ostatné | 25. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
Teploty nízke

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 19.1.2017 22:00 do 20.1.2017 09:00… celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
Teploty nízke

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 18.1.2017 23:00 do 19.1.2017 09:00… celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
Žihadielko je späť!

Žihadielko je späť!

Žihadielko je späť! celý text

ostatné | 18. 1. 2017 | Autor: Správca Webu

Pafková 2017

Kedy? 4. februára o 9.00 pred "Makom" (za každého počasia) Čo nezabudnúť? celý text

ostatné | 17. 1. 2017 | Autor: Správca Webu

Oznam ambulancie MUDr. Chromého

Ambulancia MUDr. Chromého oznamuje občanom, že z dôvodu PN nebude ordinovať obidva štvrtky t.j. 19.1.a 26.1.2017. Akútne stavy zastupuje ambulancia MUDr. Fukasa na Medvedzí… celý text

ostatné | 17. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Nízke teploty Stupeň: 2. stupeň Trvanie javu: od 15.1.2017 23:00 do 16.1.2017 09:00… celý text

ostatné | 15. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
JDS

Výročná členská schôdza JDS v Nižnej

Výročná členská schôdza JDS v Nižnej celý text

ostatné | 12. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
teploty nízke 3

Výstraha pre okres Tvrdošín

Jav: Nízke teploty
Stupeň: 3. stupeň
Trvanie javu: 8.1.2017 od 02:00 do 07:00 celý text

ostatné | 7. 1. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 7
posledná