Navigácia

Obsah

Stretnutie členov filmového klubu ORFIKLUB.

Typ: ostatné
Dňa 25.1.2020 sa v zasadačke obecného úradu v Nižnej uskutočnilo stretnutie členov filmového klubu ORFIKLUB a ďalších záujemcov o neprofesionálnu videotvorbu.

Stretnutie bolo podporované obecným úradom Nižná, ktorý ORFIKLUBU poskytol priestory a projektor. Pre 23 prítomných boli premietnuté filmy z tvorby domácich aj mimooravských tvorcov.  Najstarší film s názvom „Bumerang sa vracia“ od manželov Kľačanských pochádzal z roku 1965 a teda má už celých 55 rokov. Ďalej boli prezentované filmy Milana a Miloša Žáka, Ing. Juraja Vajduliaka, Jána Jurinu, Ing. Andreja Bödiho a ďalších. Na stretnutí bola zriadená výstava fotografií a filmovej techniky, ktorá sa v minulosti používala na tvorbu filmov v domácich podmienkach (kamery pre 8 milimetrový film, prehliadačky, lepičky filmu, kotúčové magnetofóny, premietačky). V súčasnosti túto techniku plne nahradí laptop s programom a videokamera, alebo mobil. Pričom technické možnosti spracovania videa v počítači sú neporovnateľne vyššie, ako to bolo ešte pred pár rokmi. Akcia, vrátane výstavy bola zdokumentovaná televíziou JOJ. Na stretnutí boli prezentované možnosti ďalšej spolupráce v rámci klubu, či už organizovaním školení, besied s profesionálmi, návštev filmových podujatí, ale aj vlastnej regionálnej prehliadky. Táto je plánovaná na 26.9.2020.  Organizačnú a finančnú podporu pre klub prisľúbila aj prítomná Mgr. Iveta Haplová z Oravského kultúrneho strediska. Pre záujemcov o neprofesionálnu videotvorbu sa uskutoční školenie,  ktorého prvé kolo bude v sobotu 8.2.2020. Toto školenie bude pozostávať z teoretickej časti (hlavné zásady videotvorby) a z praktickej časti (strih a spracovanie videa v počítači). Prípadní ďalší záujemcovia o toto školenie sa ešte môžu prihlásiť na telefóne: 0948 109 661. Školenie je bezplatné.

Milan Urbanovič a Andrej Bödi


Vytvorené: 4. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 11:00
Autor: Martin Žuffa