Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

#

Zošľapujte odpadové obaly, prosím!

Preplnené kontajnery na papier, plasty a kovy sú nepríjemné pre každého z nás. Pritom stačí mnohokrát tak málo - zmenšiť objem odpadových obalov jednoduchým stlačením, zošliapnutím alebo rozložením na menšie časti. celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správca Webu

Národný týždeň manželstva

vyvrcholil v Nižnej v sobotu večer. Hoci sa takáto týždňová manželská aktivita konala u nás prvýkrát a na prvé večerné stretnutia prichádzali páry nesmelo a opatrne, na svätú omšu prijalo pozvanie 70 manželských dvojíc. Ako zaznelo v úvodnej piesni „...to je láska tá srdečná, čo nás sem privábila..." Prišli, aby si pripomenuli, k čomu sa v deň svojho sobáša zaviazali a zároveň obnovili nahlas a verejne svoj manželský sľub. Prišli, aby vzdali Bohu vďaky za spoločne strávené dni a roky. Prišli, aby prosili o pomoc a požehnanie v ďalších radostiach i starostiach života. Niektorí sú spolu na ceste ešte iba pár mesiacov a ich spoločný život je len v plienkach, iné dvojice už prekročili prah 60 rokov kráčania jedným nerozlučným smerom, čo je závideniahodné i obdivuhodné… celý text

ostatné | 19. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
Lidl

Už ste dnes hlasovali?

Už ste dnes hlasovali? celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Národný týždeň manželstva

sa v stredu niesol v duchu zastavenia a pokory. Manželské dvojice mohli absolvovať večer zmierenia. celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor: Správca Webu

Národný týždeň manželstva - 13. - 19. 2. 2017

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. Tento rok sa NTM na Slovensku uskutočňuje už po siedmykrát pod heslom "SPOLU NA CESTE"… celý text

ostatné | 4. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá
z 5
ďalší posledná